Aistė Laisvė Viršulytė

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Unoffered / Nepaaukota, 2017

(Object and its history)
Composite technique. Object size: approximately 4x10x4 cm.
At the exhibition it is displayed in a glass cylinder at a height of 12 cm. All height: 15 cm.

The artwork as result of artist research of indoeuropean intercultural connections and theories. The object was being created with the mind that it will be used as an offering. The artist gathered from the environs various buds of wild flowers and after mixing them with the resin from conifers, formed an oval shape object. The artist was planning to arrive to India and burn the object in a special (quite technological) way at the Indian gallery.

Because the artist could not come to India, the offering was left unoffered. The intention of the creative process became more important than the act of burning. The extant object became as evidence of this intention.

Photos:
1. Ingredients: resin.
2. Ingredients: blossoms.
3. Artwork in the gallery. India, Guwahati. (Photo: Tamara Artajeva)
4. Artwork in the gallery. India, Guwahati. (Photo: Tamara Artajeva)

Thanks: Creativity and Innovation Centre VGTU “Linkmenų fabrikas”.

_

(Objektas ir jo istorija)
Mišri technika, laukinių augalų žiedai, spygliuočių sakai. Išmatavimai: ~4x10x4 cm.
Parodoje pateiktas 12 cm aukščio stikliniame cilindre. Viso aukštis: 15 cm.

Menininkė, tyrinėdama lietuvių ir indų kultūrų ryšių teorijas, sumanė sukurti objektą kaip pasąmoninį archetipą, išreiškiantį jos tyrinėjimais rastą kultūrų bendrumą. Iš apylinkių Lietuvoje surinko įvairių augalų ir suformavo ovalo formą, kuri išoriniam stebėtojui gali būti panaši tiek į kiaušinį, tiek į šiva lingam, ar tiesiog kai kuriose teorijose vadinamą sakralia abstrakčią formą… Buvo kuriama su mintimi, kad tai bus auka, panaudota veiksmui – menininkė planavo vykti į Indiją ir specialiu* (gan technologišku) būdu sudeginti objektą indų galerijos erdvėje.

Kadangi menininkė negalėjo atvykti, objektas liko nesudegintas. Jis buvo eksponuotas Indijoje vykusioje parodoje ir grąžintas į Lietuvą. Už sudeginimo aktą svarbesnė tapo pati meninio proceso intencija, kurią išlikęs objektas kaip įrodymas liudija savo buvimu.

* Planuota objektą užkelti ant specialiai tam pagaminto metalinio stulpelio su lėkštute ir uždegti. Aplink stulpelio ašį pagal laikrodžio rodyklę besisukantis mažas ventiliatorius būtų išsklaidęs dūmus ir įsukęs juos erdvėje. Degimo garsą planuota tiesiogiai transliuoti per kolonėles.

Nuotraukos:
1. Sudedamosios dalys: sakai.
2. Sudedamosios dalys: žiedai.
3. Kūrinys galerijoje. Indija, Guwahati. (Nuotrauka: Tamara Artajeva)
4. Kūrinys galerijoje. Indija, Guwahati. (Nuotrauka: Tamara Artajeva)

Padėka: kūrybiškumo ir inovacijų centrui VGTU “Linkmenų fabrikas”.