Aistė Laisvė Viršulytė

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

7.1 m2 of the privacy / 7.1 m2 privatumo, 2010

Installation. Seven fabric curtains.

(Photodocumentation)

This work is constructed from the curtains removed from the motorhome that the artist was living and traveling in during the art laboratory.*

The art laboratory entailed travel across Europe with the other project participants from Lithuania. The project ran for three weeks and the over-crowded camper became the permanent living space where, under the imposed conditions, participants were forced to develop a particular social life. The constant lack of personal space and time alone caused them to search for ways to create a distance from each other when necessary. In such situations the curtains already hanging in the camper helped. Some of them were used to cover the outside windows while others were used to partition the interior. Every centimeter of the curtains was significant as a psychological divide, an arbitrary demarcation of space behind which one had the right to rest and not be bothered. Eventually, the curtains became the main barrier enabling isolation and the illusion of a separate space. At the end of the laboratory project, the curtains were removed from the motorhome and sewn into a single piece in a form that resembles a gun. The resulting object was installed in the street.

*(name of the laboratory: “Migrating Art Academies: Nomadic Living Laboratory)

_

Instaliacija iš septynių užuolaidų.

(Fotodokumentacija)

Šis darbas sukonstruotas iš užuolaidų, paimtų iš kemperio, kuriame menininkė gyveno ir keliavo vienos meno laboratorijos metu.*

Meno laboratorija apėmė keliones per Europą kartu su kitais projekto dalyviais iš Lietuvos. Projektas truko tris savaites ir perpildytas kemperis tapo nuolatine gyvenamąja vieta, kurios diktuojamomis sąlygomis dalyviai turėjo gyventi socialinį gyvenimą. Asmeninės erdvės ir vienatvės trūkumas buvo priežastimi ieškoti būdų kaip sukurti atstumą vieniems nuo kitų, kai to prireikdavo. Tokiose situacijose padėdavo kemperyje kabėjusios užuolaidos. Vienos iš jų buvo skirtos pridengti langams iš išorės, kitos prisidengti vieniems nuo kitų viduje. Kiekvienas užuolaidų centimetras tarsi reiškė psichologinį pasidalijimą, sutartinį erdvės atsiribojimą, kurioje kiekvienas turėjo teisę netrukdomas pailsėti. Galiausiai, užuolaidos tapo pagrindiniu barjeru, suteikiančiu galimybę izoliuotis ir pasidaryti sau atskiros erdvės iliuziją. Laboratorijos pabaigoje užuolaidos buvo paimtos iš kemperio ir susiūtos į vientisą audinį, forma panašų į ginklą. Objektas buvo instaliuotas gatvėje.

*(laboratorijos pavadinimas: “Migruojančios meno akademijos: Klajokliškas gyvenimas”).