Aistė Laisvė Viršulytė

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Silence Room / Tylos kambarys, 2009

Silence Room / Tylos kambarys, 2009 (sound installation / garso instaliacija)
Photo / nuotrauka: Dainius Meškauskas
Silence Room / Tylos kambarys, 2009
Photo / nuotrauka: Dainius Meškauskas
Silence Room / Tylos kambarys, 2009 (microphones for the heart / mikrofonai širdžiai)

(Sound installation, performance. Bachelor artwork, led by: Artūras Raila)

Between mythical and rational thinking, consciousness and the unconscious, noise and silence, rhythm and arrhythmia, the artist tries to capture the pulse of the present.
She is concerned with creating the condition for a real-time collective experience or providing a link to a harmonious community.
The project was open to everyone. The volunteers sat in a circle around a custom-designed table with special microphones for the heart produced by the author herself. The table and the number of headphones and microphones were designed for eight people. When the participants put the microphones close to their hearts, the heartbeat of each participants could be heard in the headphones. The concentric circular arrangement of people and things, structurally close to the archetype of the self and the ancient Baltic solar symbols, connected all participants through sound, interaction and image. 

Technical part:
8 microphones, 8 amplifiers, 8 wires for amplifiers, 8 headphones, mixer.
Applied-visual:
Table from two parts – ring and circle.

_

(Garso instaliacija, performansas. Bakalauro darbas. Vadovas: Artūras Raila)

Tarp mitinio ir racionalaus mąstymo, sąmonės ir pasąmonės, triukšmo ir tylos, ritmo ir aritmijos, prasmės ir beprasmybės, stengiuosi užčiuopti dabarties pulsą ir į esamas problemas rasti savo atsaką.
Nesiekiu manipuliuoti juslėmis, sukelti šoką ar efektą. Man yra svarbiau sudaryti sąlygas aktyviai kolektyvinei patirčiai realiame laike ar sukurti nuorodą į darnią bendruomenę. Archetipinių simbolių, formų, ritmo pagalba, sudarau specifines sąlygas, kuriomis žmonės gali susiburti ir įsiklausyti į vienas kitą… Kadangi darbas yra daugiasluoksnis, trumpai paliesiu tik dvi temas iš daugelio…

Kalba. Kiek turima laiko? Ar reiktų kalbėti greitai?… <…> Tyla. Ji neegzistuoja atsietai, ji kinta, banguoja sulig kalba. Tyla, anot Susan Sontag, naikina „blogą šneką“, kurią reikia suprasti kaip atsietą nuo kūno ir jausmo. Atitrūkusi nuo kūno šneka – tuščia šneka, ją galima vadinti bereikalingu triukšmu, varginančiu ir vedančiu į beprasmybę. <…>

Audioinstaliacijoje performanse galėjo dalyvauti visi norintys. Savanoriai susėsdavo ratu aplink specialiai suprojektuotą stalą su savadarbiais mikrofonais. Stalas, ausinės, mikrofonų skaičius buvo pritaikytas aštuoniems žmonėms. Kiekvienam iš dalyvių pridėjus mikrofoną prie krūtinės per visas ausines buvo girdimas širdies plakimas.
Daiktų ir žmonių išsidėstymu sukurtas koncentrinis ratas, savo struktūra artimas savasties archetipui ir baltiškiems saulės simboliams, dalyvius apjungė per garsą, vaizdą ir veiksmą.

Techninė dalis:
8 mikrofonai, 8 stiprintuvai, 8 laidai stiprintuvams, 8 ausinės, garso maišytuvas.
Taikomoji-vizualinė:
Stalas iš dviejų dalių – žiedo ir apskritimo.