Aistė Laisvė Viršulytė

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Sound Garden / Garso sodas, 2011
Process and installation.
Length: about 10 meters.

I explore a synesthetic perception of the world, as well as a capability of translating of one sensual language into another. For this project, I have produced special pots for growing potherbs. The pots make up a modular structure of a single line/bed. It is more than ten meters long. The shape and structure of the modules correspond to the picture that you can see on the computer screen, when it assembles several sound tracks at the same time. I am fascinated with the similarity of the picture to a sound wave.
I have grouped the types of proherbs into the two waves repeating themselves. The picture changing in time also makes an influence on the spectrum of sound vibrations. I record (photo and video) process of growing and transforms into sound frequencies.
For my artistic research project, I chose the terrace at Nida Art Colony from March to October of 2011.
My work can change its structure and constituents (the types of plants, their scents and flavours) in accordance to the place. At the same time, it remains a structure conditioned by an invariable shape of one module.

Two-wave 16 parts structure:
marjoram / holy basil / savory / perilla / coriander / hyssop / green basil / love-in-a-mist / marjoram / holy basil / savory / perilla / coriander / hyssop / green basil / love-in-a-mist /

Sound: http://www.virsulyte.com/sg-2011-audio/
The conception may be continued and adjusted for other residences, galleries and alike.

_

Procesas ir instaliacija.
Ilgis: apie 10 metrų.

Pasaulį suvokiant sinestetiškai galima lygiagrečiai suvokti skirtingų juslių kalbas. Šiam sumanymui buvo sukurti vazonai, kuriuose auginami prieskoniniai augalai. Iš vazonų sudaryta vienos eilės/lysvės modulinė struktūra. Jos ilgis siekiadešimt metrų. Modulių forma ir struktūra panaši į kompiuterinėse programose matomą vaizdą kai keli garso takeliai montuojami vienu sykiu. Mane domino vaizdo panašumas į garso bangą.
Prieskonių rūšys sugrupuotos į dvi atsikartojančias sekas/bangas. Laike kintantis vaizdas nulemia garso virpesių spektrą. Augimo procesas fiksuojamas ir transformuojamas į garso dažnius.
Kūrybinėms paieškoms pasirinkta Nidos meno kolonijos terasa 2011 m. kovo-spalio mėnesiais.
Kūrinys priklausomai nuo vietos gali keisti savo struktūrą ir sudedamąsias dalis (augalų rūšis, kvapus, skonius). Kartu jis išlieka ir kaip nekintančios vieno modulio formos nulemta struktūra.

16-kos dalių dvibangė struktūra:
mairūnai / šventi bazilikai / dašiai / perilės / kalendros / juozažolės / žalieji bazilikai / juodgrūdės / mairūnai /šventi bazilikai / dašiai / perilės / kalendros / juozažolės / žalieji bazilikai / juodgrūdės /

Garsas: http://www.virsulyte.com/sg-2011-audio/
Sumanymas gali būti tęsiamas ir pritaikytas kitoms rezidencijoms, galerijoms ir pan.

Aistė Viršulytė. Sound Garden presentation. (Photo: Lina Kalnietytė)
Aistė Viršulytė. Garso sodo pristatymas. (Nuotrauka: Lina Kalnietytė)