Aistė Laisvė Viršulytė

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Exercise for (self)suggestion / Pratimas (savi)įtaigai, 2019

A piece questioning freedom.

The artist gives herself a new name Laisvė. Laisvė in Lithuanian means freedom. The artist asks you to contact her, using this name, until she and you believe it.

(Documentation. Shaping the concept into the material form of art.)

_

Kūrinys kvestionuojantis laisvę.

Menininkė prisideda naują vardą Laisvė. Menininkė prašo, kad kreiptumėtės šiuo vardu, kol ji ir jūs patikėsite.

(Dokumentacija. Idėjos įforminimas meno kūriniu.)

Name change certificate / Vardo pakeitimo liudijimas
Birth certificate / Gimimo liudijimas