Aistė Laisvė Viršulytė

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Exercise for (Self)suggestion / Pratimas (savi)įtaigai, 2019

(Documentation. Shaping the concept into the material form of art)
A new additional name Laisvė. Laisvė in Lithuanian means freedom. The artist asks you to contact her, using this name, until (she)you believe it.

_

(Dokumentacija. Idėjos įforminimas meno kūriniu)
Vardo Laisvė prisidėjimas. Menininkė prašo, kad kreiptumėtės šiuo vardu, kol (ji)jūs patikėsite.

Name change certificate / Vardo pakeitimo liudijimas
Birth certificate / Gimimo liudijimas