Aistė Laisvė Viršulytė

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Entrances / Įėjimai, 2010

Photography, 6×6 negative size. Photos size: 20x20cm.

Photos show photographed entrances to past art galleries of Vilnius – exactly the place of portal doors through which you enter to the space. This is a visual research. The meaning of first step is stressed. References between the inside and outside characteristics of the gallery are being created including the reference about inner taste of art.

_

Fotografija, 6×6 negatyvai. Nuotraukų dydis: 20x20cm.

Nuotraukose matomi įėjimai į meno galerijas Vilniuje – būtent ta paradinių durų vieta, pro kurią įžengiama į erdvę. Tai vizualinis tyrimas, kuriame pabrėžiama pirmojo žingsnio svarba. Sukuriamos nuorodos tarp galerijos vidinių ir išorinių charakteristikų, įskaitant nuorodą apie viduje esančio meno skonį.