Aistė Laisvė Viršulytė

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Kupolė (Primary Fest) / Kupolė (Pirminė šventė), 2020

Scent installation.
(Remembering the smell of a summer solstice festival and recreating it from CO2 extracts and essential oils.)

The goal of each growth is the phenomenon of prosperity…
The scent was created by mixing different scents in the scent palettes (most of the plants growing abroad, and other substances) until an essence that contained many shades contained itself. The same principle can be compared to mixing colors when a third is extracted from two different colors.

By using plants from distant places for the scent, the location seems to expand to the global one, while concentrating on the person for whom it evokes local memories.

_

Kvapo instaliacija.
(Rasų šventės kvapo atsiminimas ir jo atkūrimas iš eterinių aliejų ir CO2 ekstraktų)

Kiekvieno augimo tikslas – kūpėjimo fenomenas…
Kvapas buvo sukurtas maišant kvapų paletėse esančius atskirus įvairius kvapus (daugumoje užsienyje augančių augalų, ir kitų medžiagų), kol gavosi daug atspalvių savyje talpinanti esencija. Patį principą galima palyginti su spalvų maišymu, kai iš dviejų skirtingų spalvų išgaunama trečia.

Kvapui naudojant tolimų vietų augalus, lokacija tarsi praplečiama iki globalios, kartu susikoncentruojama ties žmogumi kuriam tai sukelia lokalius prisiminimus.

_

The project is supported by Lithuanian Council for Culture.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.