Aistė Laisvė Viršulytė

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Reconsideration / Permąstymas, 2015

(Process. Paper objects in a glass cylinder.)
Size: 60x20x60cm.

Converting the formerly created 2D works (drawings and paintings) into 3D geometric shapes (Platonic solids). The aesthetics of the objects has been conditioned by the process of chopping by hand.

Photo:

Result exhibited in Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, art lab, 2017.

The artwork is financed by the Lithuanian Council for Culture.

_

(Procesas. Popieriniai objektai stikliniame cilindre.)
Išmatavimai: 60x20x60cm.

Seniau sukurtų 2 D darbų (piešinių, tapybos) perdarymas į 3 D geometrines figūras (Platono kūnus). Objektų estetiką nulėmė smulkinimo rankomis procesas.

Nuotraukoje:
Rezultatas eksponuotas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, meno erdvėje, 2017m.

Kūrinys finansuotas Lietuvos kultūros tarybos.