Aistė Laisvė Viršulytė

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

ABOUT / APIE

_

Interdisciplinary artist

Aistė Laisvė Viršulytė was born in 1982 and has spent most of her life in Vilnius, Lithuania. She finished a BA in photo-media art at Vilnius Academy of Arts, and MA in sculpture there. Since 2016, she is a member of Lithuanian Interdisciplinary Artist’s Association.

She have always understood creation and felt it like an element that do not like being framed in words and plans beforehand – before its appearance. Her creation starts form mind and only then she is looking for means how to express this mind the best.

The focus of her current creative effort is shifted more towards time-based media where she explores the areas of art and science, experimentation, process, sensory perception, sound art, mythology, locative media, and more.

CV

_

Tarpdisciplininė menininkė

Aistė Laisvė Viršulytė gimė 1982 metais ir didžiąją gyvenimo dalį praleido Vilniuje. Baigė fotografijos ir medijos meno bakalauro, ir skulptūros magistratūros studijas Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2016 metų priklauso Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungai.

Jos supratimu ir pajauta kūryba yra tai ko neįmanoma įrėminti išankstiniais žodžiais ir planais – prieš jos atsiradimą. Jos kūryba prasideda nuo minties ir tik tuomet ieškoma tinkamiausių būdų tai minčiai išreikšti.

Kūrybinis menininkės susidomėjimas yra labiau nukreiptas į laiką naudojančias medijas, kur ji tiria meno ir mokslo laukus, eksperimentuoja, kuria garso meną, procesus, tyrinėja pojūčius, interpretuoja mitologiją, dirba su vietos specifika, ir t.t.

CV